Házirend

A H-ION Kft. SEM labor területén, az alábbiakban foglalt szabályok betartása kötelező minden személy számára.

  1. A laboratórium területére csak a H-ION Kft. alkalmazottai, valamint az erre feljogosított személyek léphetnek be. A laboratórium területére való belépéskor kötelező a tiszta ruházat viselése, a műszerszobába való belépéskor pedig kötelező a cipőre húzható műanyag zsák, vagy váltócipő használata.
  2. A laboratórium területére nem léphet be alkohol- és/ vagy kábítószer hatása alatt álló személy.
  3. A belső térben étel- és ital fogyasztása szigorúan tilos! Étel- és ital fogyasztása csak az irodai részben lehetséges.
  4. A laboratórium területére belépő személyek kötelesek betartani az előírt munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
  5. A laboratóriumban megtalálható eszközök használata csak az arra feljogosított személyek számára megengedett. A használt eszközöket mindenki köteles a használatot követően a helyére visszahelyezni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a károkozó teljes mértékben köteles megtéríteni.
  6. A SEM készülék használata csak a megfelelő oktatásban részesült személyek számára megengedett. A méréseket kötelező a mérésnaplóba felvezetni (elektronikusan)!
  7. Mintaelőkészítés, minták gépben való elhelyezése/ kivétele és a mintatartók tisztítása során a gumikesztyű használata kötelező!
  8. A vizsgálat során tilos hátráltatni a vizsgálatot végző személyt, beleértve a mintaelőkészítés és a mintatartók tisztításának folyamatát is.
  9. Olyan vizsgálat nem végezhető, amely szabályszerű működés esetén veszélyeztetheti bárkinek a testi épségét és/vagy a labor eszközeit.
  10. A műszerszoba tisztántartása a Labort használó kolléga feladata, ennek ellenőrzése a Laborvezető felelőssége.

A házirend megszegése esetén a szabályszegő felszólítható a laboratórium területének elhagyására!